MAĎARSKO - Od Dunaje k Tokaji
28.7. - 8.8.2004

    TRASA
  MENU
0. den - středa 28. července 2004
Sraz ve 23:00 hod, na Pankráci (jako vloni) a odjezd ve 24:00 hod.
Jídlo na cestu a 1. den v Budapešti. Nezapomeňte trojnožky!

1. den - čtvrtek 29. července 2004
Tranzit Praha - Brno - Bratislava - Györ - Budapešť.

Ráno příjezd do Budapešti, ubytování v kempu a odjezd MHD do města. Zde celodenní prohlídka a individuální návrat do kempu.

2. den - pátek 30. července 2004 (40 - 80 km) kemp Hollókö, Cserhátskou vrchovinou k živému skanzenu v Hollókö
Po snídani odjezd z kempu. Vyložení kol podle požadavků v obci Bank (celá trasa 60 - 80 km) nebo Mygyarmandor (zkrácená trasa 46 - 60 km). Bank - Romhany - Szente - Debersceny - Magyarmandor - Cserthátthalp - Tereny - Xkiskérpuszta - lesní silnice - Bokor - Kutaso - Cserhátszentiván - Alsótold - Felsotold (turistická modrá) - Hollókö (vesnice - skanzen)
Pohoří Cserhát v župě Heves má nejvyšší vrchol 330 m.n.m. Hollókő - první vesnička na světě, která byla organizací UNESCO prohlášena za dědictví lidstva, si zachovala uprostřed pohoří Cserhát svoji středověkou strukturu. Od znovu vybudování vesničky po zhoubném požáru začátkem našeho století se v centru této obývané vesničky - muzea s celkem 65 domy a kouzelným bílým kostelíkem nic nezměnilo. 19. století připomíná dětská školka, poštovní úřad, tkalcovna, lázně a hospůdka. Ve většině domů lze ubytovat prázdninové hosty. Vesnické muzeum umožňuje nahlédnout do kdysi běžného soužití tří generací. Na sousedním kopci stojí nedávno restaurovaný hrad ze 13. století.

3. den - sobota 31. července 2004 (40 - 70 km) kemp Túra motel Kemping
Náročnější etapa národními parky Cserhát a Mátra, pro zájemce navíc výjezd na nejvyšší vrchol Maďarska Kékes (1014 m). Při zkrácené verzi dojezd autobusem. Hollókö - Garáb - Hasznos - Mátreszentime - Galyatétö.
Vrchy Mátra a Cserhát
jsou dvojčata: vznikly ve stejnou dobu působením stejných vulkanických sil a ze stejného materiálu, tj. andezitu. Po odpadnutí vulkanické činnosti byla oblast zaplavena mořem, jehož usazeniny jsou místy více než 200 m mohutné. Andezit se rozpadl na obrovské balvany a tyto "rozhozené obry" je možno vidět v údolích Szuha, Cserkút a Zsunyi nedaleko od Mátraszőlős. Kékestető - nejvýše položené místo Maďarska se nachází na hoře Kékes (1014 m) v pohoří Mátra. Z vyhlídkové věže vysoké 50 metrů se otevírá nádherný rozhled do okolí. Oblast zimních sportů má tři sjezdařské tratě s vleky. Kékestető je spolu s nedaleko ležícím střediskem Galyatető (965 m) vyhledávaným klimatickým lázeňským místem a sanatoriem. Půjdete-li po národní Modré stezce nahoru na Kékes, přejdete nádherné balvanové pole pod vrcholem Sombokoru. Není zakázáno jen kácení stromů, ale i sběr hub a žaludů. Nedoporučuje se opouštět stezky v důsledku častých strží. 23 vzácných a cenných druhů rostlin přežívá v chráněném území, včetně růže alpské, která vyvrací tvrzení, že "není růže bez trní". Fauna je také velmi bohatá: v oblasti bylo pozorováno 120 chráněných a 4 přísně chráněné druhy

4. den - neděle 1. srpna 2004 (30 km) kemp Repashuta
Přejezd busem do Egeru - prohlídka města, termály, trh. Údolí krásných dívek. Felsötarkány a po dřevařské silnici do Repashuta.

Tisíc let staré biskupské sídlo Eger - dnes arcibiskupství - je jedním z nejhezčích barokních měst Maďarska s věhlasnou minulostí a pozoruhodnými soubory památek. Toto město bylo pojmenováno "městem lásky k vlasti" díky hradnímu hejtmanovi Istvánu Dobó, který v roce 1552 hájil město společně s několika odvážnými muži celý jeden měsíc proti dvacetinásobné vojenské přesile Turků. Eger je také městem lázní, studentů a vína. Výtečná červená a bílá vína lze ochutnat v prastarých sklepích historické vinařské oblasti. Klasicistní Bazilika na náměstí Esterházy tér, druhý největší kostel Maďarska s největšími varhanami v zemi, byl postaven v roce 1837 za pouhých pět let. Arcibiskupský palác rovněž na náměstí Esterházy tér slouží současným biskupům v Egeru již po dobu 250 let jako rezidence. O jeho historii se můžeme dozvědět na výstavě v Arcibiskupském kabinetu. Pozdně barokní Lyceum na náměstí Esterházy tér vzniklo koncem 18. století, původně jako univerzita. Dnes zde sídlí Vysoká škola pedagogická, v jejímž horním poschodí se nachází jedna z nejobsáhlejších knižních sbírek země. Knihovna církevní provincie se 130.000 svazky, starými kodexy a v Maďarsku jediným dopisem Mozartovi. Ve věži hvězdárny Spekula se zachoval div techniky astronomie z roku 1776, mimořádně zajímavý Periskop, který v zatemněné místnosti zobrazuje na bílou stolní desku život města. Na dvoře Župního domu v ulici Kossuth Lajos stojí původní vězení, které ve svém autentickém prostředí prezentuje výstavu o historii města s názvem Župa Heves a Eger v 18. a 19. století. Součástí areálu je i Muzeum sportu. Hradní muzeum pojmenované podle Istvána Dobó zahrnuje obrazárnu (italské, nizozemské, francouzské, rakouské, maďarské obrazy ze 16. -18. stol.) s výstavou o historii hradu, lapidárium, muzeum-žalář, razírnu mincí a panoptikum. Pod hradem se rozprostírá systém sklepů s kasematy, na hradním nádvoří byl pochován Géza Gárdonyi a v domě, ve kterém původně žil, bylo zřízeno jeho Pamětní muzeum. Minaret je nejseverněji položená stavba z období nadvlády Turků v Evropě. Lidové umění Palóczů se představuje na náměstí Dobó v domě číslo 6 s podomácku tkanými a vyšívanými textiliemi, keramikou, kožešnickými výrobky a slavnostními kroji. A minarety. Lékárnické muzeum na ulici Széchenyi představuje typický porcelán Habánské fajáns. Řecko-ortodoxní srbský kostel se honosí nádhernou ikonostas z roku 1789. Turecké lázně v ulici Fürdő připomínají lázeňskou kulturu doby osmanské v Maďarsku (1526-1686). Zmírňují potíže pohybového ústrojí. Koupaliště na náměstí Petőfi tér se 6 bazény je v provozu po celý rok. Ohnivá červená vína, zejména věhlasnou egerskou Býčí krev, jejichž hrozny rostou v okolí Egeru, lze ochutnat ve starých tufových vinných sklepích v Údolí krásných žen. >>> Lesnické muzeum v údolí Szalajka seznamuje se způsobem života a práce dříve zde usídlených uhlířů. V Domě Orbán na ulici Miskolc jsou k vidění prastaré medvědí a mamutí kosti z jeskyní pohoří Bükk jakož i zkamenělý kmen stromu.

5. den - pondělí 2. srpna 2004 (20 km) kemp Szilvásvárad
Po dřevařských silnicích NP Bükk do Szilvásvárad s odbočkou k vodopádům a jezeru Szalajka. Možnost prodloužení trasy v NP Bükk.
Rozsáhlá vápencová oblast patří k území Národního parku Bükk. Velmi zajímavá je náhorní planina Bükk, rozprostírající se ve výšce 900 m mezi skalnatými vrcholky hor. Dalšími pozoruhodnostmi jsou křišťálově čirý pramen Szalajka, tzv. Závojový vodopád, stinné jezero Hámori a věhlasné jeskyně Szeleta, Istállóskő a Suba-lyuk, známé svými cennými prastarými nálezy. Oblíbeným výletním místem Národního parku Bükk se stalo idylické údolí Szalajka. Protékající potok zde kaskádovitě stéká ze 17-ti metrové výšky a vytváří známý Závojový vodopád.

6. den - úterý 3. srpna 2004 (45 - 80 km) - kemp Aggtelek
Szilvasvárád - Bükkmogyorods - Csemély - Lénardaroc - Sáta - Borsobóta - Putnok - Kelemér - Zádorfalva - Ragály - Trizs - Aggtelék. Možnost trasu zkrátit přiblížením nebo dojezdem autobusem (Putnok).
Národní park Aggtelek. Devadesát Maďarů ze sta zná pouze jeho největší jeskyni, přestože v něm jsou také další tři významné krajinné prvky. Dva menší jsou kras v Szalonna a kopec Esztramos, větší severní část začíná nad Szuhafő a sleduje státní hranici po řeku Bódvu. Podzemní svět přesahuje státní hranice: jeskyně Baradla je propojena s jeskyní Domica na Slovensku. Baradla je jen jednou z mnoha jeskyní v této oblasti, je ale nejdelší, byla objevena jako první, je nejpopulárnější a nejbohatší na krápníkové formace. Má pět vchodů.

7. den - středa 4. srpna 2004 (odpočinkový) kemp Aggetelek
Návštěva jeskyň, nebo peší výlet v krasové oblasti, nebo výlet na Slovensko - jeskyně, koupání.
Jedny z největších krápníkových jeskyní v Evropě, jeskyně Baradla v Aggtelek, jsou od roku 1995 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Vědci je považují za světový fenomén. Sedmnáctikilometrový úsek na území Maďarska uchovává tajemný pohádkový svět s podzemními potůčky, skalními dvoranami a krápníky udivujících rozměrů. Jeskyně zasahuje až na území sousedního Slovenska, kde se nazývá Domica a jeskyně zde již nedosahuje takové rozlohy. Jeskyně nejsou pro turisty propojeny (sami musíme zjistit, která informace je správná). Trasy na maďarské straně začínají u třech vstupů: Jósvafő a Vöröskő, od krátkých a středně dlouhých tras na zpevněných a osvětlených betonových cestách, až po dlouhé a dobrodružné trasy s kapesními svítilnami (pouze po předešlé domluvě). Celkem mají pět vstupů. Muzeum jeskyně hned u vchodu do Aggtelek informuje o zpřístupnění krápníkových prostor veřejnosti a archeologům, upozorňuje na zvláštnosti bohatého světa zvířat a rostlin na 20.000 ha velkém krasovém území v Aggtelek, které bylo v roce 1979 vyhlášeno biosférickou rezervací.

8. den - čtvrtek 5. srpna 2004 (30 - 50 km) tábořiště u přehrady Rakaczai
Aggtelek - Jósvafö - Szinpetri - Szin - Perkupa - Szalonna - přehrada Rakaczai


9. den - pátek 6. srpna 2004 (60 - 80 km) kemp Boldogkovárajla
Zvlněnou krajinkou podél maďarsko-slovenské hranice, přes Hornád do NP Zemplín, návštěva hradu Boldogkövára. Rakaca - Krasznokvalda - Buzica - Szemere - Hermádvecse - Novajidrány - Boldogkövára.
"Brána do oblasti Hegyalja" se pyšní renesančním Hradním zámkem ze 16. století, který mimo jiné patřil rodině Rákóczi. Dnes jsou zde soustředěny sbírky Muzea Zemplén - historie hradu, nábytek, ošacení, zbraně, jakož i zlatotepecké práce z doby knížete Zsigmonda Rákóczi. Sbírka 825.000 pohlednic je největší výstavou pohlednic na světě. Mezinárodní sbírka cukru v druhém největším Muzeu cukru v Evropě obsahuje 800 vzorků z 50 zemí.

10. den - sobota 7. srpna 2004 (25 - 50 km) kemp Tokaj pouze pro umytí před cestou. Pozor! Již bez večeře, takže nutno zajist krmy na večeři a cestu domů.
Jižní části Zemplínských vrchů, Rákocziho hrad Sárospatak (značkovéhý vinný sklep), podél Bodrogu k soutoku s Tisou, buď přes blata nebo podél státovky - možno též zkrátit busem - do Tokaje. Zde individuální prohlídka.
Nejznámější městečko země Sárospatak - "Cambridge" maďarských velikánů ducha - bylo preferovaným majetkem knížete Rákóczi II., vůdčí osobnosti osvobozeneckého boje proti Habsburkům. Nejstarší částí hradu Rákóczi je Červená věž, pozdně renesanční lodžie a knížecí palác s muzeem Rákóczi, jehož sbírky zachycují historii rodiny Rákóczi, průběh osvobozeneckého boje, život oligarchie a vrchnostenskou knihovnu ze 16./17. stol. Muzeum seznamuje rovněž s kulturou vinařství a vinohradnictví oblasti Hegyalja, vystavuje keramiku a práce kameníků. Původní hradní kostel s barokními varhanami a největším dřevěným oltářem v zemi je jednou z nejcennějších gotických stavebních památek v Maďarsku. V Muzeu reformované univerzity se můžeme seznámit s počínající historií školy (1531), shlédnout sakrální umělecké klenoty a impozantní Velkou knihovnu s několika prvotisky. Římsko-katolická církevní sbírka v ulici Szent Erzsébet se nachází v horním patře bývalého jezuitského kláštera. Ve školní zahradě jsou instalovány sochy významných osobností a při procházce městem se dají objevit výtvory moderní architektury. Z přístavu na Bodrogu vyplouvají pravidelně lodě do Tokaje.
Přestože byl 500 m vysoký vrch Nagykopasz u Tokaje zalesněn jehličnany a trnovníky akáty, nadále na jeho jižním svahu přežívá 17 druhů vstavačů a přísně chráněný Aster oleifolius. Bažinaté louky Chráněné rajinné oblasti Tokaj - Bodrogzug jsou nejbarevnější na podzim, kdy jsou pokryty kobercem z květin.
Tokaj-Hegyalja znamená Podhůří Tokaje.Oblast Tokaje stala součástí Světového dědictví. Tato skutečnost tak ještě znásobuje už tak světoznámá tokajská vína. "Víno králů a král vín", rodící se v Podhůří Tokaje se dá jen stěží napodobit. Nepomůže znalost receptury, ani vědění o celém procesu pěstování tohoto ušlechtilého vína, neboť zdejší klima, půda, sklepy a láska k vínu místních lidí se nedá ničím nahradit. Seznamme se s rodištěm tokajského vína! Město se stalo střediskem historické vinařské oblasti Tokaj-Hegyalja, kde za slunného podzimního počasí na klimaticky příznivých stráních zrají hrozny světoznámého "krále vín a vína králů" - slavného tokajského vína. O historii vína, které se získává z pozdních hroznů s vysokým obsahem cukru a kterému se ve středověku dostalo uznání i jako léku, informuje Tokajské muzeum. Obsáhlá sbírka ikon muzea působí na řecké obchodníky s vínem podobně jako Řecko-ortodoxní kostel, jehož prostory jsou dnes využívány k výstavám a koncertům. Útulným pohostinským zařízením je Rákócziho sklípek. Pěší stezky vedou krajinou s chráněnými rostlinami až k panoramatu na vulkanické hory Nagy (516m).


11. den - 8. srpna 2004 (po půlnoci odejzd busem)
Tranzit přes Slovensko do Prahy. Příjezd odpoledne či podvečer.
Úvod
Stručné dějiny
Trasa
Umění a kultura
Národní parky
Budapešť
Slovníček
Odkazy
Fotky z cesty

[ Úvodní strana | Chystá se | Fotogalerie | Zprávy T14 | Paměť T14 ]