MAĎARSKO - Od Dunaje k Tokaji
28.7. - 8.8.2004

    NÁRODNÍ PARKY
  MENU
Úvod
Stručné dějiny
Trasa
Umění a kultura
Národní parky
Budapešť
Slovníček
Odkazy
Fotky z cesty
BUDAPEŠT A JEJÍ OKOLÍ
    CHRÁNĚNÁ PŘÍRODNÍ OBLAST VRCH SAS V BUDĚ
Světový unikát. Mohutná skála, kde se zachovaly jak teplomilné, tak i chlad snášející rostliny vápencové flóry.
    CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ JESKYNĚ PÁLVÖGY
Jedinečný jev - rozlehlé město se dvěma veřejně přístupnými jeskyněmi hned vedle sebe. Jeskynní systém Palvögy byl vytvořen pohyby zemské kůry. Tektonické zlomy byly pak vyhloubeny termálními vodami.
    CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ JESKYNĚ SZEMLŐGY
Dorazíte-li před nebo po návštěvní době, nebuďte překvapeni, uslyšíte-li z hlubin árie. Slavní operní zpěváci si často léčí hlasivky pod lékařským dohledem v Óriásfolysó. Jeskyně bohatá na lesklé aragonitové a sádrovcové krystaly ve tvaru korálů, květin nebo hub.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BUDA
Budské vrchy jsou "plícemi města", což také bylo hlavním důvodem vyhlášení jejich ochrany. Jde o ráj výletníků, se sněhobílými dolomitovými a vápencovými skalami, příkrými stržemi a více než 150 jeskyněmi.
    NÁRODNÍ PARK DUNAJ-IPOLY
Národní park je vytvářen z Piliských a Visegrádských vrchů v Zadunají, Börzsönyských vrchů na severu a dvou dlouhých, úzkých pásů země: údolí Dunaje od Visegrádu po jižní cíp ostrova Szentendre a záplavového území řeky Ipoly od Hontu po Balassagyarmat. Vápencový masiv Pilisu je protkán jeskyněmi, z nichž nejznámější jsou jeskyně Ördöglyuk, Leány a Legény. Rozhledna na Prédikálószéku ve Visegrádských vrších nabízí pohled na celé panorama ohybu Dunaje. Börzsönyské vrchy jsou známé především svými hrady, ale také svými vodami: tři hlavní potoky jsou napájeny 335 prameny. Roční srážky jsou zde velmi vysoké a v chladných a vlhkých údolích se udrželo několik druhů rostlin patřících mezi glaciální relikty. Fauna a flóra Börzsönyských vrchů je velmi různorodá. Bylo zde zjištěno 70 druhů chráněných rostlin a 117 chráněných druhů ptáků, z nichž 90 v této oblasti pravidelně hnízdí.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÓCSA
Kromě přírodních hodnot jsou v této oblasti četné kulturní památky. Nejhodnotnějším biotopem jsou vlhké louky. V močálech žijí blatňáci tmaví a želvy bahenní.
    PTAČÍ REZERVACE VELENCE A PŘÍRODNÍ REZERVACE DINNYÉS-FERTŐ
Tato oblast se propadla a zaplnila vodou před 20.000 lety, ale přítoky do nich zároveň ukládají usazeniny. Mezi přísně chráněné zde hnízdící ptáky patří volavka bílá a stříbřitá a kolpík bílý.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST VÉRTES
Je téměř nemožné projít celé Vertéské vrchy pěšky, ale většinu jejich krás je možno vidět z 3,5 km dlouhé geologicko-botanické naučné stezky, odbočující od silnice mezi Csákavárem a Gántem.

SEVERNÍ ZADUNAJÍ
   
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SZIGETKÖZ
Szigetköz, obklopený Velkým a Mosonským ramenem Dunaje, byl vytvořen usazováním písku a štěrku pravěkým Dunajem. Jde o mimořádně proměnlivou mokřinu, protože rozsáhlé záplavové oblasti mezi hrázemi, postavenými v minulém století pro regulaci řeky, jsou pravidelně každé jaro zaplavovány a když se řeka vrátí do svého obvyklého koryta, zůstanou po ní tisíce drobných ostrůvků. Ze silnice vedené po hrázi poblíž Nagybajcs je možno vidět čápy černé, hnízdící ve skupinách stromů mezi hrází a řekou.
    NÁRODNÍ PARK FERTŐ-HANSÁG
Oblast Hanság byla rozsáhlou bažinou až do období po roce 1775, kdy začalo vysoušení. Louky a pole, které nahradily bažiny, musí dnes být zavlažovány, vysoušení však naštěstí nebylo úplné. Jezero Fertő je jen 20 000 let staré, jeho mělké vody se však již zanášejí usazeninami a šíří se rákosiny. Na maďarské straně bylo zaznamenáno 210 druhů hnízdících a protahujících ptáků. Rákosiny a vnitřní jezírka, oddělená od sebe rákosinami jsou propojeny 240 km dlouhou sítí kanálů. U Fertőrákos bylo vybudováno vodní rekreační středisko.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SOPRON
Nejnavštěvovanějším místem Sopronských vrchů je rozhledna Károly a okolní les nad městem Sopron. Přímo pod ní rozsáhlý les ukrývá pohřebiště z počátků doby železné (z doby asi před 2700 lety), kde duby rostou přímo z mohyl. «« NAHORU

JEZERO BALATON A JEHO OKOLÍ
   
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TIHANY
Kdysi to byl ostrov, který se však sedimentací změnil na poloostrov. Tihany byla záhy obydlena člověkem. Jezero Külső je zarostlé ostřicí a rákosem a žije na něm velké množství vodních a brodivých ptáků. Větrem erodované skály vedle cesty vypadají jako abstraktní sochy. 150 gejzírových kráterů se zachovalo až do nedávné minulosti, dnes jich však zbývá méně než 50, ostatní padly za oběť těžbě.     CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KÁLISKÉ PÁNVE
Kopce kolem pánve, včetně Királyské skály, Kecskeských a Kopaszkých vrchů, brání přístupu chladných větrů, což vysvětluje, proč byla tato oblast kolonizována již Římany a během dobývání země Maďary. V chráněné oblasti se nachází sedm starobylých vesnic. Mezi přírodní památky patří skalní formace: Hegyes-tű, kopec týčící se východně od Köveskálu. Podobné čedičové útvary se nacházejí i na Királyské skále nad Kapolcsem u Ördöggátjaské skály a na vrchu Fekete. Posledně jmenovaný kopec je pokryt horskými jezírky (plesy), které jsou spolu s jezerem Kornyi významnými hnízdišti a lovnými místy pro vodní ptáky.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MAGAS-BAKONY
Velkou část chráněné krajinné oblasti tvoří náhorní plošina, obklopená kopci, na kterých jsou hrady. Nejlépe je zachován hrad Csesznek. Převládajícím rostlinným druhem stromu bývá buk, ale jsou zde i krasové lesy, olšinové mokřiny a krásné skalnaté stepi. V přísně chráněném údolí Szömörke s rozptýlenými balvany najdeme četné jeskyně. V celé oblasti bylo celkem zjištěno 1100 jeskyní. Nejvyšším bodem Magas-Bakony je 709 m vysoký vrch Kőris.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BADACSONY
Kopce, zvedající se severně od jezera Balaton, včetně Badacsony, jsou vulkanického původu. Když roztavená skála chladla, smršťovala se a rozpadala na 50-70 m vysoké pravidelné hranoly. Každoročně tyto hradby obdivují více než dva miliony turistů, kteří navíc vychutnávají místní vína. K pobytu lze využít rekreační středisko u jezera. Z kopce Gulács máme nádherný výhled na jezero Balaton i na okolní kopce. Kopec Szent György je proslulý svými kamennými varhanami a přísně chráněnou kapradinou druhu podmrvka (Cheilanthes), který zde roste na čedičových skalách jako na jediném místě v Maďarsku.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KESZTHELY
Keszthelyské vrchy jsou tvořeny dolomitem, ve kterém se vytvořily praskliny, které byly na povrchu vyhloubeny do strží a pod povrchem do jeskyní. Rezervace zahrnuje arboretum poblíž Büdöskútpuszty. Lesníci zde začali sázet sekvoje obrovské, cypřiše, jedlé kaštany a jiné vzácné dřeviny.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KIS-BALATON
Kis-Balaton býval jihozápadní zátokou jezera Balaton, byl však oddělen nahromaděnou rašelinou, usazeninami řeky Zaly a vlivem lidské činnosti. Po vysoušení v roce 1922 zůstal pouze jeden kilometr čtvereční otevřené vodní hladiny, takže nejkrásnější ptačí ráj v Maďarsku byl téměř zcela zničen. Situace se začala zlepšovat od roku 1984, kdy byla mezi Zalaapáti a Balatonmagyaród vybudována nádrž o ploše 1870 ha, obsahující 28 milionů krychlových metrů vody. Tato rozsáhlá mokřina přitáhla zpět ptáky: téměř 100 druhů ptáků zde hnízdí a desítky tisíc ptáků se zde zastavují během tahu. Ptáci mohou být nejlépe pozorováni z ostrova Kányavári.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÖRSÉG
Őrség byl vždy hraniční oblastí. Bojovníci se zde usidlovali již během dobývání země Maďary. Každý kmen obsadil jeden kopec, vykácel na něm les a vybudoval tam opevněné sídlo. Felső-Őrség má pokračování Őrségu v Rakousku. Rezervace zahrnuje celou maďarskou část včetně tří vesnic, Apátistvánfalva, Őriszentpéter a Szalafő. V oblasti je mnoho ohrožených bažin. «« NAHORU

JIŽNÍ ZADUNAJÍ
   
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KELET MECSEK (VÝCHODNÍ MECSEK), PŘÍRODNÍ REZERVACE VRCH JAKAB, JESKYNĚ ABALIGET A ÚDOLÍ MELEGMÁNY
Srdce rezervace tvoří povodí u Kisújbánya. Tři původní vesnice leží uvnitř chráněného území: Kisújbánya, Püspök- szentlászló a Óbánya. Údolí Melegmány je samostatným chráněným územím v Középső (Středním) Mecseku. Vypadá jako jiné strže, má však jednoznačně mírné podnebí. Stalo se oblíbenou rekreační oblastí se starými dubovými a bukovými lesy, cennou květenou a množstvím vápencových jeskyní. Dva prameny, vyvěrající v údolí, nejprve protékají jeskyněmi a poté vycházejí na povrch. Zpřístupněnou jeskyni Abaliget najdeme u dobré cesty z Pécse, vzdálené méně než 20 km. V částech uzavřených pro veřejnost jsou léčeni pacienti trpící astmatem a silicosou.
    NÁRODNÍ PARK DUNAJ-DRAVA
Národní park Dunaj-Dráva byl založen v roce 1996. Jeho hlavní dvě části sledují Dunaj od Bogyiszló po jižní hranici a Drávu od Őrtilos po Matty. Tento relativně netknutý svět mokřin, břehů, bažin, lesů a rákosin hostí 121 druhů chráněných rostlin; 48 druhů ryb žije v Dunaji a v přilehlých vodách; 24 druhů vážek s bzukotem prolétá kolem ústí potoků a nad lukami poletuje 465 druhů motýlů. Zvěř kolem Dunaje není o nic méně rozmanitá. V Gemenci a Béda-Karapancsa hnízdí například 10 párů orlů mořských a 25-30 párů čápů černých. Gemenc se světově proslavil svými jeleními trofejemi. Odříznutí meandrů zde vytvořilo celkem 40 km záplavových jezer. Kvůli nim bylo nutno postavit hráze poměrně daleko od regulovaného koryta řeky, čímž vznikla nejširší a největší záplavová oblast v Maďarsku. Je dlouhá 30 km a v nejširším místě široká 7 km. Nejcennějšími a přísně chráněnými částmi jsou severní a jižní mokřady a močály. Jádro oblasti tvoří Nagyberek (Velký močál), napájený potokem Rigóc.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ZSELICSÉG
Jedna z nejkrásnějších krajinných oblastí Jižního Zadunají, Zselicség, leží jihozápadně od Kaposváru. Typický příklad lesa skládajícího se ze stříbrných lip a buků lze nalézt u Ropoly. Vitorágský les oplývá listnatcem kopinatým. Mezi cenné druhy savců patří přísně chráněná vydra, chráněná kočka divoká, bobr evropský a lasice kolčava. Zselicség také oplývá národopisnými památkami, jejichž nejlepší příklady jsou vystaveny v Národopisném skanzenu u Szenna. «« NAHORU

SEVERNÍ MAĎARSKO
   
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MÁTRA
Nejpopulárnější místa - Galyatető, Mátraháza, Parád - jsou mimo chráněné území. Půjdete-li po národní Modré stezce nahoru na Kékes, přejdete nádherné balvanové pole pod vrcholem Sombokoru. Není zakázáno jen kácení stromů, ale i sběr hub a žaludů. Nedoporučuje se opouštět stezky v důsledku častých strží. 23 vzácných a cenných druhů rostlin přežívá v chráněném území, včetně růže alpské, která vyvrací tvrzení, že "není růže bez trní". Fauna je také velmi bohatá: v oblasti bylo pozorováno 120 chráněných a 4 přísně chráněné druhy.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KARANCS-MEDVES
Karnacs je vulkanického původu, nevznikl však běžným způsobem. Láva netekla po skalách tvořených usazeninami, ale byla vyzdvižena od spodu. Medves, náhorní plošina o rozloze 15 km2, byla však zcela pokryta čedičem. Tento cenný nerost je těžen v obou pohořích. Naučná stezka Boszorkánykő ukazuje různé typy lávy, které se zde nalézají, a též pravidelné geometrické tvary sloupcového čediče.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KELET-CSERHÁT
Vrchy Mátra a Cserhát jsou dvojčata: vznikly ve stejnou dobu působením stejných vulkanických sil a ze stejného materiálu, tj. andezitu. Po odpadnutí vulkanické činnosti byla oblast zaplavena mořem, jehož usazeniny jsou místy více než 200 m mohutné. Andezit se rozpadl na obrovské balvany a tyto "rozhozené obry" je možno vidět v údolích Szuha, Cserkút a Zsunyi nedaleko od Mátraszőlős.
    NÁRODNÍ PARK BÜKK
Tato oblast byla po 70 milionů let zaplavena mořem. Bükkské vrchy jsou také tvořeny vápenatými usazeninami z této doby. Protože vápenec je dobře rozpustný ve vodě, kopce jsou protkány jeskyněmi. Zatím bylo prozkoumáno 800 jeskyní o celkové délce více než 35 km. Dvě z nich jsou velmi blízko hotelu Palota v Lillafüredu. Jeskyně Szent István se pyšní stalaktity a stalagmity, zatímco ve 40 000 let staré jeskyni Anna (nazývané také Petőfiho jeskyně) se nalézají zkamenělé listy, větve a dokonce i celé stromy zachované v původním tvaru vysráženým vápencem. Náhorní plošina Bükk je poseta závrty a propady a obklopena hřebeny: všechny byly viditelně vytvořeny erozí. Krasová oblast Nagymező má velmi neobvyklé klima, jedné červencové noci zde bylo naměřeno dokonce -7°C. Další zajímavostí Bükku je sedmnáctimetrová vodní kaskáda Fátyol na potoce Szalajka.
    NÁRODNÍ PARK AGGTELEK
Národní park Aggtelek se stal od roku 1995 součástí Světového dědictví UNESCO. Devadesát Maďarů ze sta zná pouze jeho největší jeskyni, přestože v něm jsou také další tři významné krajinné prvky. Dva menší jsou kras v Szalonna a kopec Esztramos, větší severní část začíná nad Szuhafő a sleduje státní hranici po řeku Bódvu. Podzemní svět přesahuje státní hranice: jeskyně Baradla je propojena s jeskyní Domica na Slovensku. Baradla je jen jednou z mnoha jeskyní v této oblasti, je ale nejdelší, byla objevena jako první, je nejpopulárnější a nejbohatší na krápníkové formace. Má pět vchodů.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ZEMPELÉN
Rezervace se skládá ze dvou částí, severní trojúhelníkové a jižní lichoběžníkové, které jsou odděleny úzkým, několik kilometrů širokým koridorem. Vulkanické kopce ve tvaru cukrových homolí s příkrými svahy jsou hustě zalesněny, místy však byla půda oderodována. Hrozivá balvanová pole v březo-topolových lesích byla vytvořena v době ledové: velké bloky andezitu, odštěpené od skal Pengő a Szarvas, byly rozptýleny ledovcem. V této oblasti se vyskytuje 14 druhů vstavačů, stejně jako pérovník pštrosí v údolích Komlóska a Kemence. V sedmdesátých letech se v rezervaci znovu objevily velké šelmy, především rys a vlk. Nad lesy majestátně krouží orli královští a orli skalní. «« NAHORU

VELKÁ PLÁŇ
   
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TOKAJ-BODROGZUG
Přestože byl 500 m vysoký vrch Nagykopasz u Tokaje zalesněn jehličnany a trnovníky akáty, nadále na jeho jižním svahu přežívá 17 druhů vstavačů a přísně chráněný Aster oleifolius. Bažinaté louky jsou nejbarevnější na podzim, kdy jsou pokryty kobercem z květin.
    NÁRODNÍ PARK HORTOBÁGY
Národní park Hortobágy se skládá z oblasti stejného jména, stejně jako z podstatné části Nagykunság. Byla by chyba jej považovat za "prázdnou" step: kromě rozsáhlých natronových pastvin jsou v něm i velké rybníky a 40% oblasti tvoří bažiny. Návštěvnická centra vás seznámí s přírodou, národopisem, minulostí a přítomností národního parku. Zdánlivě holá, vysušená "puszta" (step) je domovem mnoha ptáků. Bažiny využívá pro nocování a hledání potravy mnoho hnízdících i tažných ptáků. Pro brodivé a pro ostatní vodní ptáky jsou ideálním životním prostředím a zdrojem potravy rybníky, na kterých žije 40 hnízdících a 200 protahujících druhů.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MÁRTÉLY
V rámci regulace řeky byly odříznuty meandry Tiszy západně od Hódmezővásárhely, čímž vznikla dvě mrtvá ramena tvaru U u Márteléy a Körtvélyes. Tato záplavová jezera obklopují ostrov Ányás a poloostrovy Körtvélyes a Petres. Ostrov Ányás a většina mrtvého ramene u Mártély jsou oblíbené rekreační oblasti, navštěvované v létě desítkami tisíc lidí. Tiché mrtvé rameno Körtvélyes a poloostrov, stejně jako přilehlá louka Barci je královstvím ptáků.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÓPUSZTASZER
Tato rezervace, sahající od Tömörkény po Szeged, je bohatá jak přírodními, tak i kulturními hodnotami, včetně slaných a záplavových jezer, rybníků, bažinatých luk, písčitých a solných plání, stejně jako Historický národní park Ópusztaszer, místo dvou významných historických událostí: prvního národního shromáždění krátce po dobytí Maďarska Maďary a zahájení pozemkové reformy v roce 1945. Původně šlo o slané jezero, které bylo ve 30. letech zaplaveno a proměněno na rybník. Na ostrově Korom sídlí kolonie racků chechtavých. Další velký systém rybníků, jezero Csaj, se pyšní více než 269 druhy ptáků.
    CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SZATMÁR-BEREG
Tato rezervace, skládající se z několika oddělených částí, leží v trojúhelníku ohraničeném státní hranicí a řekami Szamos a Tisza. Některé zde zbývající lesy jsou přísně chráněny, například Ricseský les, známý svým bohatstvím ptáků a stovkami vstavačů kukaček, rostoucích na mýtinách. Dalším typickým rysem oblasti jsou husté a opuštěné sady.
    NÁRODNÍ PARK KISKUNSÁG
Většinu národního parku tvoří step, jako v Hortobágy, přesto jsou oba národní parky spíše rozdílné než podobné. Navíc ani dvě části tohoto rozděleného parku si nejsou podobny. Horní Kiskunság Puszta se rozkládá na vápenatých a alkalických půdách. Stáda ovcí a dobytka se pasou na pastvinách, které jsou oblastí výskytu dropa velkého. Alkalická jezera Horní Kiskunság leží v blízkosti Szabadszállás a Fülöpszállas. Přísně chráněné druhy ptáků, jako je tenkozobec opačný, pisila čáponohá a kulík mořský hnízdí na jejich březích a ostrovech. Jezera jsou jak na jaře, tak i na podzim významnými nocovišti a krmnými místy tažných ptáků. Fascinující ptactvo je možno pozorovat na povolení z pozorovacích věží kolem Kelemen-szék. Jezero Kolon, největší jezero národního parku, leží mezi Izsákem a Soltszentimre. Pro vstup do této oblasti je třeba povolení, ale z dun Bikatorok na západním pobřeží je dobrý výhled na jezero a jeho okolí. Písčiny Fülöpháza se z části skládají z pohyblivého písku, hnaného větrem, ale většina dun zarostla vegetací. V lukách a písečných dunách Ágasegyház-Orgovány je možno nalézt téměř všechny přírodní hodnoty zasluhující ochranu. Louky jsou na jaře zkrášleny vstavači a kosatci a na podzim oko potěší nachová pokrývka ocúnů jesenních. Je to jediné místo v Maďarsku, kde se vyskytuje Rhyparioides metelkanus, mol se skvrnitými křídly. Bócsa-Bugac se v mezinárodním měřítku proslavil hostincem Bugac a jeho stádem uherského stepního skotu a hřebčincem. Patrový les Tőserdő a Alpári-rét - první z nich je nejmenší, ale nejnavštěvovanější částí národního parku. Jeho hlavní atrakcí je záplavové jezero Szikra. Oblast kolem Peszéradacse o ploše 6000 ha s mozaikou písečných dun, močálů, písčitých a bažinatých luk je zbytkem bývalých rozsáhlých močálů táhnoucích se mezi Dunajem a Tiszou. Jediným pohledem lze vidět rákosové bažiny, alkalické pastviny, písečné duny a zelené plochy lesa kolem vlhké louky Kunadacs.
    NÁRODNÍ PARK KÖRÖS-MAROS
Tento nedávno ustavený národní park se skládá ze šesti hlavních částí: údolí Körös a Maros, bývalých chráněných území Biharugra, Dévaványa a Pitvarosi Puszták, lesa Makó-Landor a sprašové stepi Kistompapuszta. Jeho součástí jsou dvě volně přístupné oblasti - údolí Körös a údolí Maros.
Fauna i flora v údolí Körös jsou stále převážně stejné, jako byly před regulací řeky. Lesy jsou mnohdy tak prorostlé vínem a chmelem, že jsou těžko průchodné a je téměř nemožné přiblížit se ke břehu řeky. Záplavová jezera jsou pokryta lekníny bílými a kotvicí plovoucí. Na tomto úzkém pruhu země a na hladině mrtvých ramen hnízdí nespočetní ptáci. Někteří z nich jsou přísně chráněni, jako například chřástal polní a čáp černý. Nejkrásnější a nejcennější částí údolí Körös je Aranyos, kde les připomíná tropický deštný prales.
Údolí Maros je také částí národního parku od hranice až po les Makó-Landor. V tomto lese se vyskytuje 18 druhů plžů. Záplavová oblast je poseta mohylami. Nejcennější a pravděpodobně nejkrásnější část leží v bezprostřední blízkosti Makó, kde koberec kvetoucích plaménků celolistých sahá od hráze až po hladinu řeky. «« NAHORU
[ Úvodní strana | Chystá se | Fotogalerie | Zprávy T14 | Paměť T14 ]