Srdcem severní Anglie
29.6. - 11.7.2008
    BUDAPEŠŤ
  MENU
Široký proud řeky Dunaj dělí dvoumiliónovou metropoli na hornatou část Buda a rovinatou Pest. Toto panorama Dunaje bylo organizací UNESCO prohlášeno za světové kulturní dědictví.

Ke zvláštnostem hlavního města patří:
- bylo osídleno již před 50 000 lety, ale teprve od doby před 125 lety nese svůj dnešní název, neboť až do roku 1872 byly Óbuda, Buda a Pest oddělenými osadami
- pod jeho pahorky se nachází rozsáhlý jeskynní systém a jeho 80 termálních pramenů napájí 12 lázeňských míst 70 miliony litry vody denně
- mezi jeho stavební památky patří 2000 let starý římský amfiteátr, 400 let staré římské lázně a typické secesní budovy z přelomu století
- jednotný vzhled města - srovnávaný často s Paříží či Vídní - je utvářen elegantními paláci
- největší budova Parlamentu v Evropě - postavená před více než sto lety v neogotickém slohu s počtem místností 691 - vévodí po délce 268 metrů Peštskému nábřeží Dunaje
- doprava nabízí řadu kuriozit: první podzemní dráha kontinentu spojila již před sto lety střed města s lesoparkem, na pahorcích Budy je pro 7 až 14ti leté v provozu dětská železnice
- milovníci kultury mají 365 dní v roce jediný problém: muka volby mezi 237 uměleckými památkami, 223 muzei a galeriemi, 40 divadly, 54 kiny, 7 koncertními sály a na 200 zábavními místy s rozličným programem, jakož i rozmanitostí okružních jízd autobusem či lodí nabízených cestovními kancelářemi.
Hradní čtvrť Buda a okolí.
Ve 13. století vybudovaný a o 500 let později barokně přestavěný Královský palác na náměstí Szent György byl po celých 700 let sídlem maďarských králů. Dnes poskytuje přístřeší nejnavštěvovanějším muzeím a galeriím hlavního města. Nachází se zde: Maďarská Národní galerie, Budapešťské Historické muzeum, Széchenyi-Zemská knihovna s největší sbírkou v Maďarsku, Ludwigovo muzeum s důležitými díly současného umění.
K dalším atrakcím Hradní čtvrti patří Maďarské Historické panoptikum (Sándor palác) se slavnými osobnostmi a výjevy z maďarských dějin a obrazovou kronikou králů-Árpádovců umístěnou ve středověké věži Máří Magdalény na náměstí Kapisztrán.
Matyášův chrám na náměstí Szentháromság byl dějištěm korunovací a královských svateb. Dnes se zde pravidelně pořádají od jara do podzimu koncerty. V kryptě se nachází historická klenotnice s kamennými pozůstatky, sál rytířů, relikvie a královské dokumenty. Z neorománské Rybářské bašty na náměstí Szentháromság se naskýtá překrásný pohled na město. Hned vedle překvapí architektonicky bravurní řešení kombinace středověkého opevnění Dominikánského kláštera sv.Mikuláše s elegantním hotelem Hilton, před jehož impozantní kulisou se v létě pořádají koncerty. Měšťanské domy v uličkách mezi oběma konci Hradní čtvrti mají většinou základové zdivo ze středověku. Většina z nich je památkově chráněna a u některých bran vjezdů lze obdivovat ještě gotická sedátka. Po dlouhé době zákazu lze navštívit i 1800 m dlouhý úsek Hradní jeskyně. K zajímavostem patří také Muzeum válečné historie a Muzeum obchodu a gastronomie. Výstava ve Středověké židovské modlitebně v ulici Táncsics Mihály vypovídá o životě Židů ve staré Budě. Muzeum hudební historie v barokním paláci Erdődy-Hatvany prezentuje vzácné hudební nástroje a zápisy velkého maďarského skladatele Bély Bartóka (1881-1945).

Hora Gellért
Uprostřed města se od břehu Dunaje do nadmořské výšky 235 m vypíná hora, chráněná oblast, která svými termálními prameny napájí tři sousední léčebné lázně. Terasa opevnění Citadely z 19. století umožňuje daleký panoramatický rozhled po celém městě.

Óbuda
Po 2000 let starém předchůdci Budapešti, římském městě Aquincum, se dochovaly v severní části hlavního města pozůstatky dvou amfiteátrů, vil zdobených mozaikami, vřídla a jednoho aquaduktu. Poměrně rozsáhlé místo rozvalin tvoří Muzeum Aquincum s četnými uměleckými nálezy. Na Hlavním náměstí Óbudy Fő tér se nacházejí přívětivé hospůdky a dvě pozoruhodná muzea umělců Imre Vargy a Victora Vasarely.

Pamětihodnosti Budy
Buda je zelenými plícemi metropole, láká k výletům na vrchy János, Széchenyi, Velký a malý Hárs, Remete, Hármashatár a do chráněné krajinné oblasti Buda. Nabízí se tu následující výlet: zubačkou k vrchu Széchenyi a pak dětskou železnicí do údolí Hűvös. Z nejvyššího bodu Budapešti, 526 m vysoké hory János sedačkovou lanovkou na Zugliget. Z památek tureckého období uveďme poutní místo Gül Baba Türbe a kupolovité lázně Király s termálními, vanovými a parními lázněmi.

Margaretin ostrov
Nejcennějším a největším parkem Budapešti je dva kilometry dlouhá zelená oáza mezi mosty Margarety a Árpáda. Pozůstatky 700 let starého zdiva pocházejí z klášterů Dominikánů a Františkánů a ve věži Kaple Premonstrátů zní nejstarší zvon Maďarska.

Centrum Pešti
K nejelegantnějším nákupním čtvrtím Budapešti patří ulice Váci, Petőfi a náměstí Vörösmarty. Na severním okraji tohoto obvodu se tyčí na náměstí Kossuth Parlament, nejimpozantnější maďarská stavba přelomu století. Lze ho navštívit s průvodcem stejně tak jako Operu, kterou vytvořil význačný maďarský architekt Miklós Ybl v letech 1875-84 v duchu eklektismu. Nedaleko stojí bazilika sv. Štěpána, jejíž stavbu započal v druhé polovině 19. století József Hild a později dokončil Miklós Ybl. V kapli je uchována nabalzamovaná pravá ruka prvního maďarského krále Štěpána, později prohlášeného za svatého. Bohatou škálu architektonických stylů zanechává Farní kostel v centru města na náměstí Március tér. Synagoga v ulici Dohány je největším izraelitským chrámem Páně v Evropě a patří k ní rovněž Židovské muzeum. Na okraji centra lze shlédnout několik nádherných secesních budov: Uměleckoprůmyslové muzeum, Poštovní spořitelnu a budovy na náměstí Szervita . Pokusem o tento sloh je také sídliště Wekerle - 18. obvod se svými pravidelnými malými zahrádkami s vilkami.

Městský park
Nejvýznamnějším parkem Pešti je městský lesík, jehož renomované budovy nechalo zřídit měšťanstvo k tisíciletému výročí země v roce 1896. Snad nejváženější veřejná sbírka Maďarska se nachází v Muzeu krásných umění. Svými díly jsou zde zastoupeni světoznámí staří mistři jako Bellini, Giorgione, Raffael, Tizian, Corregio, Leonardo da Vinci, Dürer, Brueghel, Rubens, Rembrandt, El Greco, Velasquez, Murillo a Goya; z 19. století pak Delacroix, Gauguin, Monet, Renoir, Corot a.j. Je zde rovněž oddělení Egyptologie a barokní sochy. Protilehlá Síň umění je největší expoziturou Maďarska s prezentací nejvýznačnějších putovních výstav. Zámek Vajdahunyad na ostrově Széchenyi slučuje napodobeniny nejkrásnějších maďarských staveb slohu románského, gotického, renesance a baroka.
Nejmarkantnějším stavebním prvkem je věž hradu Vajdahunyad (dnes Hunedoara, Rumunsko). Komplex obsahuje bohatou sbírku Zemědělského muzea. Lázně Széchenyi jsou jedny z největších v Evropě, zahrnují termální a plavecké bazény, vanové a parní koupele, kryté i nekryté lázně. Muzeum dopravy na třídě Városligeti körút patří k nejstarším v Evropě.
Památkově chráněná je více než 100-letá Zoologická a botanická zahrada hlavního města. V její blízkosti se nacházejí další dvě populární místa zábavy: Velký cirkus hlavního města a Zábavný park.