Cyklistický výlet do jižní Anglie
27.7. - 7.8.2005
    CHARAKTER ZÁJEZDU
  MENU ANGLIE
mapa zájezdů do Anglie   Cyklistický zájezd do Anglie je jedním z našich několika zájezdů na britské ostrovy a doplňuje naši mapu o dříve chybějící jih a jihozápad Anglie. Budeme se pohybovat v oblasti s nejmírnějším podnebím na britských ostrovech, kterého využijeme nejen k celodenní cyklistice, ale snad i k vykoupání v moři. Vždyť část námi navštívené oblasti má přízvisko "anglická riviéra".
  Zájezd má kromě své sportovní složky i výraznou složku poznávací. Budeme se pohybovat v části Anglie, která je přímo protkána historkami o králi Artušovi. Katedrály v Exeteru, Salisbury či Winchesteru jsou gotickými skvosty Anglie a představovat megalitický památník Stonehenge snad ani nemá cenu.
  Na kolech se převážně budeme pohybovat po vedlejších silnicích, výjimečně po nezpevněných cestách. Máme připravené různé varianty cyklotras tak, aby si na své přišli opravdu všichni. Místy pojedeme všichni po silnicích, občas, kde nám to terén dovolí, počítáme i s výjezdy mimo silnici. Denní etapy jsou dlouhé 50 – 80 km. Ve všech případech se jedná o etapová putování s doprovodem autobusu, tedy na lehko a s občasnou možností svézt se autobusem třeba do poloviny etapy. Bude tedy i na vás, abyste si určili náročnost své denní trasy i celého zájezdu.
Úvod
Vybavení na cestu
Kempy
Trasa
Stručné dějiny GB
Panovníci
Odkazy
Písně na cestu
Fotky z cesty
Komentíř k cestě
naši průvodci
Vítek Procházka
Jan Moulis
kuchařka
Milena Řehořová
   POKYNY K ZÁJEZDU
     Odjezd
Odjezd z Prahy je ve středu 27.7. 2005 v 11:30 hod. z našeho známého odjezdového místa v Praze na Pankráci. Sraz všech účastníků je v 10:30 hod., kdy začneme nakládat kola a věci do autobusu. Nepokládejte zavazadla a kola na trávu v okolí nástupiště!
    Návrat
Návrat je na stejná místa v neděli 7. 8. 2005.
    Cena zájezdu zahrnuje
2 průvodce, 1 kuchaře, dopravu autobusem s cyklovlekem, trajekt, 9x ubytování v kempu, polopenze, zapůjčení potřebných map, informační brožuru
    Cena zájezdu nezahrnuje
další stravování, vstupy, pojištění léčebných výloh
    Cestovní doklady a víza
Cílová země: Anglie, tranzitní země: Německo, Belgie, Francie. Pro občany ČR stačí dle ministerstva vnitra od 1. 5. 2004 pouze občanský průkaz (vydaný však po r. 1993) nebo platný cestovní pas (víza nejsou potřeba), minimální platnost alespoň 6 měsíců po plánovaném návratu. Ostatní příslušníci jsou povinni si případná víza zajistit sami.
    Devizové vybavení
V Anglii se platí v librách (GBP). Doporučujeme, abyste si vzali cca 100 - 150 GBP na osobu.
    Doprava a doporučené zavazadlo
Přejezd do Calais trvá cca 17 hod. Takže počítejte s tím, že tam dojedeme někdy v brzkých ranních hodinách a pak nás bude čekat 1,5 hod. přesun trajektem na ostrovy. Další den ráno dojedeme do Hastings, kde bude začínat naše první cyklistická etapa. Přizpůsobte tedy tomu i vaše balení.
    Noclehy
V ceně zájezdu je zahrnuto 9 nocí v kempech střední kategorie se sprchami s teplou vodou. Dvě noci strávíme při přejezdech. (1. a 12. den zájezdu). V ceně zájezdu není zapůjčení stanů, je nutné mít vlastní!
    Stravování
V ceně zájezdu je polopenze. Počítejte tedy pouze s tím, že si budete muset vzít s sebou jídlo pouze na překlenutí dne.
V minulých letech platilo pro jiné země než země EU omezení dovážených potravin. Dle ministerstva zahraničních věcí od 1. 5. 2004 toto omezení se na nás již dále nevztahuje, takže lze si s sebou vzít i potraviny, které nejsou trvanlivé. Talíř, misku a hrnek dostanete před prvním jídlem. Nezapomeňte si vzít lžíci, případně příbor! Je velmi doporučeno vzít s sebou na osobu 1 láhev a pytel buráků.
    Počasí
Připravte se na ostrovní počasí. Je možné, že několikrát denně zmokneme, bude foukat vítr a několikrát denně bude svítit slunce. Na druhou stranu by mělo být teplo, pobřeží jižní Anglie je oblíbenou rekreační oblastí Velké Británie.
  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZEMI
Oficiální název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska - United Kingdom (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
Rozloha: 244 880 km2
Počet obyvatel: 58 200 000
Hlavní město: Londýn (London) - 6 825 000
Úřední jazyk: angličtina
Náboženství: protestantské 52 %, katolické 9 %, muslimské 3 %, ostatní 36 %
Měna: 1 britská libra (GBP) = 100 pencí
Státní zřízení: konstituční monarchie
Nejvyšší hora: Ben Nevis (1 343 m)
Nejdůležitější vodstva: Temže, Severn, Trent
Správní členění: 39 hrabství a 6 metropolitních hrabství v Anglii, 8 hrabství ve Walesu, 26 distriktů v Severním Irsku, 12 oblastí ve Skotsku, 85 svobodných měst. Pod stálou správou koruny jsou ostrovy v Lamanšském průlivu a Isle of Man. Zámořská území: Gibraltar (jižní Evropa), Bermudy (Severní Atlantik), Falklandy, Jižní Georgie, ostrovy Sandwich, Sv. Helena (Jižní Atlantik), Montserrat, Kajmanské ostrovy, ostrovy Turks a Caicos, Panenské ostrovy (Karibik), Pitcairn (Oceánie).
Členství: OSN, Commonwealth, NATO, EU, OECD, G-7
Čas: ve Velké Británii je o hodinu méně (GMT + 0)

  Ostrovní stát u západního pobřeží Evropy se pyšní dlouhou a bohatou historií. Bývaly doby, kdy byla Velká Británie vůdčí silou kontinentu, ale historikové vědí i o časech, kdy se tady proháněli nájezdníci a ostrovy byly pouhou kolonií. To byl případ i starověké Británie, kterou sice obsadili Keltové, ale od 1. století tvořila součást Římské říše jako provincie Britania. Alespoň částečnou samostatnost si v té době uchovaly některé oblasti Skotska, především severní regiony.
  Později se na území dnešní Velké Británie začaly dostávat germánské kmeny Anglů, Sasů a Jutů, které nakonec vytlačily na začátku 5. století Římskou říši a založily sedm nezávislých království (Wessex, Sussex, Essex, East Anglia, Northumbria, Mercia a Kent). Ve zbývajících částech ostrovů vládli i nadále Keltové.
  V 9. století dobyli východní části ostrovů Dánové, ale poté byli na hlavu poraženi vojsky Alfréda Velikého, který vzápětí vyhlásil tzv. Anglosaské království. Nezávislost však netrvala dlouho, protože v letech 1017 až 1042 padlo království do tenat Dánů. V polovině 11. století se na území Velké Británie vylodili Normané pod velením Viléma Dobyvatele, kteří si britské území rychle podmanili. V následujících staletích byly k Anglii připojeny i další území - v roce 1284 Wales a v roce 1541 Irsko. Nejdéle odolávalo Skotsko plné hrdých skotských horalů. V roce 1603 však uzavřelo smlouvu o personální unii a v roce 1707 bylo spojení potvrzeno vyhlášením Velké Británie.
  Středověká Velká Británie byla známá expanzivní politikou, kdy britští panovníci pořádali četné válečné výpravy do Evropy, především do Francie. Dlouhá léta výbojů ukončila až tzv. Stoletá válka s Francií, kterou Britové prohráli. Kormidlo expanzivní politiky proto obrátili k zámoří, kde zaznamenali značné územní zisky.
  V 17. století proběhla ve Velké Británii vlna revolucí, které v důsledku znamenaly uvolnění tvrdých feudálních vztahů a nastolení základů demokracie. V následujících staletích Britové upevnili svou námořní moc, dostali se do čela dění v Evropě a vybudovali obrovskou koloniální říši, do které mimo jiné patřila Indie, některé oblasti v Severní Americe, velká část Afriky a území v Tichomoří. Prvořadou světovou velmocí byla Velká Británie i na začátku 20. století, ale pak se situace začala obracet. Osamostatnila se část Irska a Britové přišli i o některé zámořské državy. První světovou válku přečkaly Britské ostrovy relativně v poklidu, ale druhá světová válka znamenala pro Velkou Británii značné materiální i lidské ztráty. Byla sice jednou z vítězných mocností, ale po válce přišla o většinu kolonií, které jsou dnes s Velkou Británií spojené pouze formálně - ve formě Commonwealthu, jehož oficiální hlavou je britská královna a sdružuje kolem 50 států, mimo jiné Austrálii a Kanadu.

© Čtrnáctka 2005