Itálie na kole
PO STOPÁCH ETRUSKŮ NA KOLE
22.7. - 2.8.2009
    AKTUALITKY K ZÁJEZDU - Číslo zájezdu je 78-293-902, cena 13 390,- Kč, zájezd jest naplněn až přes okraj - 40 účastníků - Jarda B., Zuzana a Honza B., Ivana Č., Stáňa D., Naďa H., Lenka H., Leoš H. 6, Radek a Jana Ch., Marta J,. Alla K., Helena K., Petr K., Kamarádková (?), Koula (?), Karel K., Věra a Michal M., Jiřina P., Honza P., Tonda P. 1, Irena P., Ivana a Karel P., Míra Š., Hanka R., Helena, Pavel, Mirek a Zdeněk T., Zuzana, Jirka a Martin V., Jana V.
    CHARAKTER ZÁJEZDU - ke stažení...
  MENU

  Jedná se o cyklisticko-poznávací zájezd koncipovaný hvězdicovitě ze tří kempů: první leží u jezera Lago di Garda, druhý na pomezí krajů Umbria a Toskánsko a poslední v severním Laziu. Celková obtížnost zájezdu není vysoká. V první části zájezdu u jezera Lago di Garda se dají najít trasy pro bikery i pro méně náročné, někdy je nutné je kombinovat je se silnicemi. V druhé části se budeme pohybovat v kopcovitém terénu a je třeba počítat s tím, že takřka každá italská zajímavost v této oblasti se nalézá na kopci. Většinou se budeme pohybovat po cestách s asfaltovým povrchem a jen v několika kratších úsecích je šotolina. V některých oblastech se občas nevyhneme silnicím
s větším provozem. Autobus nás obvykle odveze do výchozího bodu programu, odkud se pak budeme vracet na kole zpět přímo do kempu nebo do cílového bodu výletu, kde nás autobus opět naloží a do kempu odveze. Délka jednotlivých etap je cca 30 – 65 km podle zvolené trasy. Nejvíce doporučujeme kolo trekové, případně horské s vhodnými
plášti. Takřka každý den (kromě sedmého přejezdového) lze zaměnit cyklistický program za program poznávací, nebo odpočinkový.
Podíváte se do několika center této starodávné kultury – měst Chiusi, Orvieto, Viterbo a Cerveteri – a pokusíte se tak nahlédnout do její tajemstvím dýchající historie. Vedle toho vám typické italské restaurace a vinotéky umožní poznat nejen místní kuchyni, ale zejména skvosty místních vinařů.

Úvod
Stručné dějiny
Trasa
Vybavení na cestu
Odkazy a dopisy
Slovníček
Písně na cestu
Fotky z cesty
Deník z cesty

Průvodci
Ivana Středová
Ondřej Nejedlý
kuchařka
Milena Řehořová

   POKYNY K ZÁJEZDU - ke stažení...
      Odjezd
Odjezd z Prahy je ve středu 22. července ve 20 hod. Sraz je o hodinu dříve, tedy v 19:00 hod na obvyklém místě. Dodržtě dobu srazu, nakládání kol i bagáže trvá dlouho. Cesta do Trenta potrvá cca 12 hodin
    Návrat
Návrat je v neděli 2. srpna po poledni, pokud cesta bude bez komplikací.
    Cena zájezdu zahrnuje
průvodce, dopravu autobusem s cyklovlekem, 9x ubytování v kempech vždy s možností koupání, 9x snídaně, 8x večeře, tranzitní poplatky, zapůjčení potřebných map, balíček pojištění, DPH
    Cena zájezdu nezahrnuje
obědy a jiné stravování, vstupy
    Cestovní doklady a víza
Cílová země: Itálie (tranzitní Rakousko)
  Občané ČR potřebují platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. Nezletilí musí mít vlastní cestovní doklad nebo musí být zapsáni do cestovního pasu rodičů. Nezletilým nedoporučujeme cestovat pouze na základě zápisu v občanském průkazu rodičů! Nejnovější informace (platné od 1. 1. 2006 naleznete na www.mzv.cz .
  Ostatní: Držitelé jiných než českých pasů zodpovídají sami za zajištění případných víz.
    Devizové vybavení - Euro - sledujte kurz
    Zavazadla
Vzhledem k výše uvedeným spolucestujícím a také vaší zálibě ve stoličkách a stolečcích, jsme nuceni zcela striktně stanovit maximální povolenou váhu vašich batůžků. Na palubu našeho expresu bude vpuštěno toliko 20 kilogramů na osobu, ani o gram více!!! Nepočítá se pochopitelně kolo, či jakékoli úplatky pro posádku vozu. Zcela striktně jest zapovězeno tahání vody, plechovek piva a podobných věcí!
    Noclehy
u jezera Lago di Gardo 1×, u Trasimenského jezer 3× u moře v Orvieto 4×

    Stravování
9x snídaně, 8x večeře (9. den zájezdu bude večeře záměrně vynechána, doporučujeme ochutnat místní italskou kuchyni v římské restauraci, tato večeře není zahrnuta v ceně).
    Počasí - horké a suché
  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZEMI (převzato z Wikipedie)

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Vodstvo a členění státu - Pobřeží je na západě členité se zálivy, na východě ploché. Celková délka pobřeží je asi 7600 km. Povrch převážně hornatý. Dominují Západní a Východní Alpy, na severu přesahující 4000 m n.m. včetně nejvyšší hory Monte Bianco (Mont Blanc). V nich jsou častá jezera (Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como) vzniklá ústupem pleistocenních ledovců. Celý Apeninský a Kalabrijský poloostrov (Calabria) a největší středomořský ostrov Sicílii (Sicilia) vyplňuje pohoří Apeniny dosahující téměř 3000 m n.m. Pásmo Apenin je seismicky velmi aktivní. Častá jsou zemětřesení a erupce sopek Vesuv (Vesuvio), Etna (nejvyšší činná sopka Evropy, 3323 m n.m.) a sopek v souostroví Lipari. Hospodářsky významná je Pádská nížina v okolí řeky Pád (Po). Druhým největším ostrovem Středozemního moře je Sardinie (Sardegna).
Itálie je obklopená mořem pro svůj peninsulární charakter. Má více než 7000 kilometrů dlouhé pobřeží. Středozemní moře (původně Mare Nostrum, naše moře, jak mu říkali Římané) je z historických důvodů rozděleno na ctyři části: Jaderské moře, Tyrhénské moře, Jónské moře a Ligurské moře. Na západ od Sardinie se nachází Sardské moře (il mar di Sardegna) a na jih od Sicílie Sicilský kanál (il canale di Sicilia) a Maltézský kanál (il canale di Malta). Sicílii od Kalábrie odděluje Mesinská úžina (lo stretto di Messina) a od Afriky Sicilský kanál (il canale di Sicilia).

Podnebí - Alpy leží v mírném pásu s rozdíly mezi vrcholy hor a údolími. Pádská nížina má chladný vnitrozemský charakter. Zbytek území leží v subtropickém středomořském pásu s typickým horkým suchým létem a mírnou zimou bohatou na srážky.

Obyvatelstvo - S téměř 60 milióny obyvatel podobně jako Velká Británie a Francie patří Itálie k nejlidnatějším státům Evropy a je nejlidnatější z celé jižní Evropy. Hustota zalidnění je průměrná (190 obyv./km2). Přirozený přírůstek je v současnosti mírně stagnující. Střední délka života je u žen 80,5 a u mužů 74,1 let. Itálie má čtvrtou nejstarší populaci na světě.

Náboženství a etnika - V Itálii má největší podíl katolické obyvatelstvo (85-90%). Je to dáno historií a velký vliv má i samotný Vatikán a osobnost papeže (v současnosti Němec Benedikt XVI.). Ostatní obyvatelé jsou většinou ateisté a jen malá část tvořená především přistěhovalci vyznává islám. Převažující národnost je italská (94%), avšak někteří Italové pocházejí z jiného národa a mají jiný mateřský jazyk. Týká se to Sardů na Sardinii, hovořících sardsky, Rétorománců u východních hranic se Švýcarskem, hovořících rétorománsky, Němců na severu u hranic s Rakouskem, hovořících německy a Provensálců na západě u hranic s Francií, hovořících francouzsky. Přistěhovalci pocházejí především z bývalých kolonií, Libye, Somálska, Etiopie a Albánie, ale i z Maroka.

Správa a státní zřízení - Území státu se člení na 20 krajů (regione) a ty dále na 109 okresů/provincií (provincia) a dále na obce, které jsou seskupeny v oblasti pod jednu větší zvanou comune. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament, který tvoří Poslanecká sněmovna a Senát. Ústava je kontrolována Ústavním soudem. Prezident je volen parlamentem a krajskými sbory. Voliči volí své zástupce do senátu, parlamentu a regionálních rad. Poslanecká sněmovna má 630 členů, senát 326, z toho 10 na doživotí (bývalí prezidenti a jiní ústavní činitelé). V Evropském parlamentu připadá Itálii 78 křesel a v Radě EU celkem 29 hlasů. Itálie patří do skupiny sedmi nejbohatších a nejrozvinutějších států světa (G7) a je jejím zakladatelem. Společně s Anglií, Německem, Lucemburskem a Francií je zakladatelem Evropské unie (EU). Itálie je čtvrtým nejbohatším státem Evropy a sedmým ve světě. Politicky je Itálie jedna z nejdůležitějších zemí Evropy spolu s Německem, Francií a Spojeným královstvím.

Hospodářství - Itálie je vysoce rozvinutý průmyslově - zemědělský stát, nejrozvinutější v jižní Evropě. Uvnitř samotného státu je velký rozdíl mezi průmyslovým severem a zemědělským jihem, což zapříčiňuje i separatistické tendence na severu především v Lombardii (Milán). Převažuje export. Měnou je euro.

Zemědělství - Na celkovém hrubém národním produktu se podílí jen asi 1%, ale je v něm zaměstnáno téměř 6% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Orná půda zabírá 41,6% území, lesy 22,4% a louky a pastviny asi 15%. Je rozdíl mezi zemědělstvím na severu a na jihu. Na severu se uplatňuje privátní intezifikované, zatímco na jihu latifundie.

Průmysl - Itálie má malé zásoby paliv. Naopak velký potenciál mají v energetice vodní zdroje. Do Itálie vede z Alžírska přes Tunisko plynovod. Zemní plyn se v malé míře těží na severu Jaderského moře, na jihu Apenin a na Sicílii. Ropa v ještě menší míře na jihu Sicílie. Stojí zde čtyři jaderné elektrárny (jejich produkce byla pozastavena na základě referenda v roce 1987), v Alpách se nachází mnoho vodních elektráren, poblíž Livorna dokonce jedna geotermická, přesto převažují tepelné. V malé míře se těží i asfalt a hnědé uhlí, přesto je Itálie v současnosti na třetím místě v Evropě ve výrobě oceli. V Itálii jsou významná ložiska mramoru, pyritu, kamenné a draselné soli, síry a rtuti.
Itálie je známa strojírenstvím, především dopravním. Dalšími odvětvími jsou průmysl elektrotechnický, chemický, textilní, papírenský, potravinářský a průmysl stavebních hmot. V potravinářství je významná produkce vína, cukru, masa, mléka, sýrů, těstovin, vlny a rybích výrobků.

Administrativní dělení (region - hlavní město)
Abruzzo - L'Aquila
Apulie (Puglia) - Bari
Basilicata - Potenza
Benátsko (Veneto) - Benátky (Venezia)
Kampánie (Campania) - Neapol (Napoli)
Emilia-Romagna - Bologna
Friuli-Venezia Giulia - Terst (Trieste)
Kalábrie (Calabria) - Catanzaro
Lazio - Řím (Roma)
Ligurie (Liguria) - Janov (Genova)
Lombardie (Lombardia) - Milán (Milano)
Marche - Ancona
Molise - Campobasso
Piemont (Piemonte) - Turín (Torino)
Sardinie (Sardegna) - Cagliari
Sicílie (Sicilia) - Palermo
Toskánsko (Toscana) - Florencie (Firenze)
Trentino-Alto Adige - Trident (Trento)
Umbrie (Umbria) - Perugia
Valle d'Aosta - Aosta

«« nahoru...  

© Čtrnáctka